WORK IN PROGRESS

2015

Work in Progress és un projecte que mostra la feina diària d’una companyia de dansa, el treball físic i creatiu que comporta la preparació d’un espectacle escènic. Les fotografies s’han fet entre els mesos de gener i juliol de 2015 durant les classes i assajos de la IT Dansa Jove Companyia de l’Institut del Teatre de Barcelona.

Aquestes imatges formen part d’un projecte més ampli que voldria abastar tot el procés de gestació d’un espectacle de dansa, des dels moments inicials fins als instants previs a la posada en escena. Un projecte que està en procés, com ho està el treball dels ballarins que aquí es mostra.

@